U-ETDS UNet ENTEGRASYONU

ELRA U-ETDS Entegrasyonu, Terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi bulunan firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;

1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
a) Taşıt plakaları,
b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,
Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Bu noktada, tarafımızdan geliştirilmiş olan yazılımımız, U-ETDS UNet entegrasyonu desteği sayesinde, veritabanında tutulan plaka bilgileri, giriş/çıkış tarih ve saat bilgileri ile birlikte, Web Servis üzerinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) otomatik olarak gönderilir.

U-ETDS NEDİR?Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.
U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR? U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,
  • Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),
  • Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),
  • Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
  • Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
  • Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
  • Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
  • Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
  • Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),
kapsamaktadır.
U-ETDS hakkında daha fazla bilgi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve UAB U-ETDS adreslerini ziyaret edebilirsiniz.